Block your crochet project

28 maart 2020

Wanneer je iets haakt krult de rand vaak een beetje omhoog, waardoor je haakwerk er niet mooi recht uitziet. De oplossing hiervoor is om je haak- of breiwerk te blocken. Oftewel: opspannen of blokken.

When you crochet something most of the time your work will curl up, which doesn’t make your project looks nice and straight at the borders. The solution is to block your work.

Nu ik meedoe met de Traveling Afghan – CAL van Lion Brand en ik heel veel vierkantjes haak dit jaar wordt het tijd om deze techniek(en) eens uit te proberen. Dit trucje kun je op alle soorten haak- en breiwerk toepassen, ongeacht het garen dat je gebruikt hebt. Ook beschadig je je kunstwerk niet, het wordt alleen maar mooier! Maar hoe doe je dat, blocken? Het is eigenlijk heel erg makkelijk.

Now that I am participating in the Traveling Afghan – CAL from Lion Brand I am crocheting a lot of squares this year. That means I have to get familiar with this technique. You can use this trick on all of you crocheted and knitted projects, no matter the yarn you those. Also: you won’t damage your work of art, it only makes it more beautiful! But how do you do that, blocking? It is quite easy actually.

Technieken

Er zijn meerdere technieken om een haak- of breiwerk op te spannen.

  1. Sprayblocken
  2. Natblocken
  3. Stoomblocken

Wanneer ik een techniek heb uitgeprobeerd kun je erop klikken.

Techniques

There are several techniques to block a crocheted or knitted project.

1. Spray blocking
2. Wet blocking
3. Steam blocking

Voordelen

1. Wanneer je haak-of breiwerk opspant, zorg je ervoor dat het garen gelijk verdeelt wordt. Hierdoor wordt het werk rechter en komen de gebruikte steken beter tot zijn recht.
2. Het patroon ziet er netter uit. Heb je steken gebruikt waar veel lege ruimtes tussen zitten? Nadat je klaar bent met je project, krult dit vaak naar binnen toe. Door het op te spannen wordt deze lege ruimte beter zichtbaar. (Bijvoorbeeld met een Granny Square Steek.)
3. Je kunt de rand platter maken. Tijdens of na het opspannen maak je je werk nat met water. Hierdoor ‘relaxt’ de rand en wordt het werk zwaarder door het water, waardoor de rand gedwongen wordt plat op de ondergrond te liggen. Doordat het werk in deze positie opdroogt, krijg je een rand die recht(er) is :-).

Advantages

1. When you block you crochet or knit project you are forcing the yarn to spread out equally. This makes your work more straight and the used stitches will pop out.
2. The pattern looks more ‘clean’. Did you use stitches with a lot of empty spaces in between? Usually these spaces will curl up. By blocking it this empty space will come forward with no curls (for example the granny stitch).
3. You can make the edge of your work more flat. While blocking you make your project wet with water. What happens is that the edge will ‘relaxt’ because it’s getting heavier by the water. This forces the edge to lay down flat. After it is dried is this position, you’ll get a straighter edge which looks better :-).

Benodigdheden

Voor alle technieken gebruik je de volgende materialen:

  • Blockmatten, bijvoorbeeld van Knitpro (of goedkope speelmatten.)
  • T-spelden, bijvoorbeeld van Knitpro

Requirements

For all types of blocking you can use the same materials:

1. Block mats, for example these from KnitPro (or cheap play mats. I bought mine at AliExpress).
2. T pins, also from KnitPro or AliExpress

Tip!

Wanneer je je mooie deken of sjaal (of iets anders) moet wassen doe dit dan met de hand of met een wolwasprogramma en laat het vervolgens liggend opdrogen. In de droger is absoluut af te raden.

Tip!

When you wash your beautiful afghan, scarf or something else do this by hand or use the wool program on your washing machine and let it dry while it lies flat. Never put your work in the dryer.

You might also like...

Geen reacties.

    Laat een bericht achter